Jäsprofiler

Förutsättningar
Vi har möjlighet till temperaturkontrollerad jäsning med STC-1000+ där vi har både värme och kyla i samma (kyl)skåp och har tolerans på att styra med max 0,5 graders avvikelse. Detta underlättar när det gäller att brygga lageröl.
STC1000+ finns numera i flera olika versioner tack vare den utveckling som Mats Staffansson gjort. Se hans projekt på Github.

Pitch Rate Calculators
En läxa vi lärt oss är att man bör beräkna mängden jäst. Om man håller sig till torrjäst och brygger runt 20 liter så klarar man sig hyfsat på 1 påse vid Ale och 2 påsar vid lager så länge som ölen inte överstiger OG på ca 1050, men brygger man starkare öl eller använder färskjäst bör man beräkna jästbehovet. Att göra en starter är förmodligen det viktigaste för att få hög kvalitet och rena smaker på ölen. Det finns lite olika skolor för att beräkna mängden jästceller som behövs, men lite förenklat så är det 0,75 miljoner celler per ml vid Ale och 1,5 miljoner för lageröl. För att beräkna starkare öl, OG >1.050 eller där man vill odla upp jästeni flera steg från t.ex. ett rör så är BrewersFriends kalkylator bra. För lite enklare beräkningar fungerar Mr Malty till det mesta. För mer info om hur vi resonerat för att komma fram till nedanstående jäsprofiler (som vi också brygger efter) se gärna inlägget om felsmaker i öl pga dålig jäsning.

Torrjäst
Vi använder oss relativt ofta av rehydrerad torrjäst. Det kan ibland vara svårt att veta vilken jäst som är lämplig till vad. Det finns en mycket duktig bloggare som skrivit en rejäl genomgång av alla olika torrjäst och vilka ölstilar som framgångsrikt kan bryggas med de olika torrjästerna. Se inlägget på BarleyPopMakers Blog.

 

Profiler för Lageröl

Profilen beror på varje jäst. Dvs en flytandePilsner Urquell jäst har INTE samma profil som t.ex. Fermentis 34/70 torrjäst. Vi har främst bryggt med hydrerad torrjäst men även med flytande jäst där vi först gjort en starter.

Profil för torrjäst, t.ex Fermentis 34/70 optimerad utifrån tillverkarens rekommendationer:3470 fermentis

 1. Kyl vört till 12 grader.
 2. Pitcha 2 påsar jäst för 19-21 liter vört som först har hydrerats i 2 dl steril vätska som har temp 25 grader.
 3. Förvänta en lag på ca 1 dygn innan något alls händer i jäsröret
 4. Jäs primär i 12 grader i ca 5-6 dagar.
 5. Ramp up temperaturen till 15 grader över ca 3 dagar.
 6. Diacetylrest i 3 dagar i 15 grader
 7. Ramp ned temp till 1 grad över ca 7 dagar för kallkrash. Ev. Gelatin tillsätts när temp är ca 10 grader.
 8. Håll temp på 1 grad i minst 1 vecka för lagring.

För en STC1000+ blir det följande data att lägga in:

sp0: 12°C
dh0: 144

sp1: 12°C
dh1: 72

sp2: 15°C
dh2: 72

sp3:15°C
dh3: 168

sp4: 1°C
dh4: 0

Torrjästlager profil för STC1000+

Torrjästlager profil för STC1000+ (Vanilla version, dvs tid är i timmar)

Notera att för Fermentis så är optimal temp intervall mellan 12 och 15 grader. Jäser man kallare krävs mångdubbelt mer jäst för att få igång jäsningen och jäser man varmare stressas jästen och man får mer estrar, vilket inte är önskvärt i en lageröl.

 

Snabbprofil för flytande lagerjäst, t.ex. White Labs WLP800 Pilsner Yeast

wlp800

 1. Kyl vört till 9-10 grader.
 2. Pitcha jäst som först är uppodlad till rätt mängd. För 19-21 liter som pitchas i 9 graders temp beräknas man behöva ca 4 rör eller så köper man 1 som man först odlar upp till 2 och som sedan odlas upp till 4, dvs två-stegs starter. Använd kalkylator på BrewersFriends för rätt volym på starter.
 3. Jäs primär i 9 grader i fem dagar.
 4. Ramp upp till 18 grader över 5 dagar
 5. Håll diacetylrest i 3 dagar och 18 grader C.
 6. Ramp ned till 1 grad över 7 dagar.
 7. Håll temp på 1 grad i en vecka för lagering.

Data för STC1000+ blir då:

SP0: 9°C
dh0: 120 (5 day ferment)
SP1: 9°C
dh1: 120 (5 day free-rise/ramp up)
SP2: 18°C
dh2: 72 (3 day attenuation/diacetyl rest)
SP3: 18°C
dh3: 168 (7 day ramp down/lager)
SP4: 1°C
dh4: 0

Quick lager profil för flytande jäst

Quick lager profil för flytande jäst enligt Bruhlosophy.

OBS Flytande jäst klarar en kallare  temperatur och har ett bredare spann än t.ex. torrjäst. därför denna drastiska temphöjning och kallare start.

Egna grafiska profiler för STC1000+ kan designas på Eepromsidan för projektet.