Ekbacken Sweet Stout

Pilsnerbryggeriet Sweet Stout

Sweet Stout

20 litres
All Grain
1,054~OG  →  1,012~FG  →  5,5%ABV 22 IBU 33,3°L SRM
Yeast
Danstar – Nottingham Ale
  Nottingham – Nottingham Ale
Danstar (Ale) 2 packs
10 mlitres
Fermentables
4,8 kilograms
  Maris Otter
37ppg, 4°L
4 kilograms
83,3%
  Black Patent
26ppg, 500°L
0,3 kilograms
6,2%
  Crystal 60L
33ppg, 60°L
0,3 kilograms
6,2%
  Pale Chocolate
29ppg, 200°L
0,2 kilograms
4,2%
Hops
35 grams
  Goldings (B.C.)
6,2%, Leaf
35 grams
Miscellaneous
0,43 kilograms
 Water Treatment Dublin Profile
  Lactose
Flavor
0,42 kilograms
  Irish moss
Fining
5 grams
  Bikarbonate
Water Agent
5 grams
Brew In A Bag
75 min, 28,49 litres
Infusion Mash at 68*C 75 min.
Boil
75 min, 23,28 litres
  Goldings (B.C.) hops
6,2%, Leaf
35 grams
60 minutes (+0)
  Lactose
Flavor
0,42 kilograms
60 minutes (+0)
  Wort Chiller 15 minutes (+45)
  Irish moss
Fining
5 grams
15 minutes (+45)
Ferment
16 days, 2 stages
  Start fermentation 18°C
8 days (+0 days)
  Rack to secondary 20°C
8 days (+8 days)
Notes
Svarta maltsorter skall utgöra mindre än 10% av maltnotan.
Max 10% speciallty malt (crystal).Bitterhetskvot bör vara 0,4-0,6. 22/54 =0.4Laktosen kan kokas till sockerlag och tillsättas i samband med kok startar.Mäska högt ca 68 grader C i 60 min.
Tillsätt svartmalten i samband med mash out.Vattenprofil för Dublin water pH 5.2-5.4
Bicarbonat är ett enkelt sätt att balansera ph rätt pga svartmalt surar.

Jäst: Nottingham jäst, 1 gram per liter vört = 2 paket.

Kolsyra lågt, ca 1,5-2 volymer.